IBUSA ASSOCIATION USA, INC.
Official Website of IBUSA ASSOCIATION USA
IBUSA ASSOCIATION USA, INC.

S/N

OGBOR

YEAR

1

Nkpulu

1852 -1854

2

Aya Ogbuu

1855 -1857

3

Aya Ahaba

1858 -1860

4

Okwuu

1861 -1863

5

Inyi Ogbu

1864 -1866

6

Aya Ngiga

1867 -1969

7

Aya Nwanodu

1870 -1872

8

Ogwu Ossu

1873 -1875

9

Akpu Nkonor

1876 -1878

10

Okpa Ego

1879 -1881

11

Mmili Te-enu

1882 -1884

12

Aya Okpam

1885 -1887

13

Odozi Enu

1888 -1890

14

Aya Okogwu

1891 -1893

15

Aya Oyibo

1894 -1896

16

Ogbor Ogu

1897 -1899

17

Aya Chidi

1900 -1902

18

Ogbor Chi

1903 -1905

19

Nkpulu Olulu

1906 -1908

20

Aya Nwabuzor

1909 -1911

21

Ogbor Okolo

1912 -1914

22

Ogbor Nnabuna

1915 -1916

23

Ogbor Felianza

1917 -1919

24

Ogbor Akpe

1920 -1922

25

Ogbor Umunna

1923 -1925

26

Tax Dokita

1926 -1930

27

Ukwuu

1931 -1933

28

Aho mmili li Umuka ibusa

1934 -1936

29

Ikpe Ogboli

1937 -1939

30

Aya Jamani

1940 -1942

31

Aho Nnukor

1943 -1945

32

Chiji Eshishe ji

1946 -1948

33

Umejei Transport

1949 -1951

34

Nche Onwuachi

1952 -1954

35

Town Hall

1955 -1957

36

Rev Nwaezeapu

1958 -1959

37

Independence

1960 -1962

38

Midwest State

1963 -1965

39

Mbido Aya Biafra

1966 -1968

40

Osor Aya

1969 -1971

41

Unor Ogwu

1972 -1974

42

Ego Naira

1975 -1977

43

Kobo-e-Dey

1978 -1980

44

Olinzelle Mpukor

1981 -1983

45

Nsogbu CEC lagos

1984 -1986

46

Nkewa ICDU

1987 -1989

47

Okike Delta State

1990 -1992

48

Obi Mgbodo

1993 -1994

49

Ogbor Obuzor

1995 -1997

50

Minister Olisemeka

1998 -2000


Ibusa Association
USA, Inc Constitution

National Minutes of
last Meeting

National Scheduled
Meetings / Locations

Big Thank You From
The President
Chief A. Odume
IBUSA TOWNSHIP
EMERGENCY IBUSA
ELEMENTARY
SCHOOL IN RUINS.

Ibusa Sons and
Daughters let us
come together to
build a foundation
for educating the
children of Ibusa.
Monetary donations
can be made to
IBUSA
ASSOCIATION, USA
INC., a non-profit
organization.
P.O. Box 1769
Lithonia, Georgia
30058.

Please call
770-808-4129 begin_of_the_skype_highlighting              770-808-4129      end_of_the_skype_highlighting.
Email:
mozeta@bellsouth.net
Copyright 2005 IBUSA ASSOCIATION USA, INC. All rights reserved
website Managed by MicroTechnology websolutions. info@MicroTechnologynologyng.com
Ibusa Age